img-post
3 maja, 2015

Działalność Kancelarii

Kancelaria Adwokacka prowadzi również inne sprawy cywilne z zakresu własności i praw rzeczowych, zobowiązań i spadków oraz reprezentuje klientów w postępowaniu egzekucyjnym. Ponadto Kancelaria zajmuje się sprawami gospodarczymi na etapie przedsądowym i sądowym oraz sprawami z zakresu prawa rodzinnego, w tym sprawami rozwodowymi, alimentacyjnymi oraz związanymi z ustanowieniem władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi.

Sprawy rozwodowe wymagają od pełnomocnika procesowego mnóstwa taktu i to pomimo posiedzeń odbywających się zasadniczo przy drzwiach zamkniętych. Należy pamiętać, że sposób prowadzenia postępowania wywiera zasadniczy wpływ na późniejsze kontakty byłych małżonków oraz ich relacje z dziećmi.

Zawsze należy mieć na uwadze dobro i interesy klienta.